image header web

2 - ประชาสัมพันธ์

วันที่สร้าง/ผู้เขียน หัวข้อบทความ อ่าน
29 มีนาคม 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
การขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ (อ่าน 153 ครั้ง) อ่าน
16 มกราคม 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
รูปพิธีการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 และปี 2564 (อ่าน 140 ครั้ง) อ่าน
13 มกราคม 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร (อ่าน 223 ครั้ง) อ่าน
14 พฤศจิกายน 2565
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
ช่องทางการติดตามข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566 (อ่าน 250 ครั้ง) อ่าน
21 ตุลาคม 2565
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
เผยแพร่หนังสือ "คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน" (อ่าน 175 ครั้ง) อ่าน
28 กันยายน 2565
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 211 ครั้ง) อ่าน
28 กันยายน 2565
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (อ่าน 210 ครั้ง) อ่าน