image header web

2 - ประชาสัมพันธ์

วันที่สร้าง/ผู้เขียน หัวข้อบทความ อ่าน
14 พฤศจิกายน 2565
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
ช่องทางการติดตามข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566 (อ่าน 28 ครั้ง) อ่าน
21 ตุลาคม 2565
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
เผยแพร่หนังสือ "คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน" (อ่าน 24 ครั้ง) อ่าน
28 กันยายน 2565
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 59 ครั้ง) อ่าน
28 กันยายน 2565
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (อ่าน 84 ครั้ง) อ่าน