image header web

การขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คลิกอ่านที่นี่   

 

ผู้เขียน : ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
อ่าน : 154 ครั้ง
วันที่เขียน : 29 มีนาคม 2566