image header web

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน สพม.กำแพงเพชร


 

วันที่ หัวข้อข่าว
1 มีนาคม 2566 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566 สพม.กำแพงเพชร  (รายละเอียด)
1 กุมภาพันธ์ 2566 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สพม.กำแพงเพชร  (รายละเอียด)
1 มกราคม 2566 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 สพม.กำแพงเพชร  (รายละเอียด)
1 ธันวาคม 2565 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 สพม.กำแพงเพชร  (รายละเอียด)
1 พฤศจิกายน 2565 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 สพม.กำแพงเพชร  (รายละเอียด)
1 ตุลาคม 2565 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 สพม.กำแพงเพชร  (รายละเอียด)
15 กันยายน 2565  งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 สพม.กำแพงเพชร  (รายละเอียด 1) (รายละเอียด 2 )
2 กันยายน 2565  งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 สพม.กำแพงเพชร  (รายละเอียด)
10 สิงหาคม 2565  งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 สพม.กำแพงเพชร  (รายละเอียด)
5 กรกฎาคม 2565  งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 สพม.กำแพงเพชร  (รายละเอียด)
1 มิถุนายน 2565  งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 สพม.กำแพงเพชร  (รายละเอียด)
6 พฤษภาคม 2565  งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 สพม.กำแพงเพชร  (รายละเอียด)
3 เมษายน 2565  งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 สพม.กำแพงเพชร  (รายละเอียด)
2 มีนาคม 2565  งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สพม.กำแพงเพชร  (รายละเอียด)
9 กุมภาพันธ์ 2565  งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 สพม.กำแพงเพชร  (รายละเอียด)

 

ผู้เขียน : ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
อ่าน : 339 ครั้ง
วันที่เขียน : 14 ตุลาคม 2565