image header web

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566


ปก-รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก รองผอ-และผอ-สถานศึก 

ผู้เขียน : รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
อ่าน : 386 ครั้ง
วันที่เขียน : 12 กันยายน 2566