image header web

QR-Code ประเมิน EIT 2566


QR-Code ประเมิน EIT 2566

ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT(1)  เข้าตอบได้ทางลิ้งค์นี้ค่ะ

ใส่รหัสหน่วยงาน 00620001 และ เลขบัตรประชาชนของตนเองค่ะ

402608 

ผู้เขียน : ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
อ่าน : 203 ครั้ง
วันที่เขียน : 1 มิถุนายน 2566