image header web

3 - จัดซื้อจัดจ้าง

วันที่สร้าง/ผู้เขียน หัวข้อบทความ อ่าน
14 กันยายน 2566
ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล 55 ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 33 ครั้ง) อ่าน
23 สิงหาคม 2566
ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 36 ครั้ง) อ่าน
18 พฤษภาคม 2566
ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร) (อ่าน 173 ครั้ง) อ่าน
28 มีนาคม 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
การขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ (อ่าน 269 ครั้ง) อ่าน