image header web

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวโหลด
1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (download )
2. เอกสารประกวดราคา ( download )

ผู้เขียน : ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน)
อ่าน : 36 ครั้ง
วันที่เขียน : 23 สิงหาคม 2566