image header web

การขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คลิกอ่านที่นี่ 

ผู้เขียน : ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
อ่าน : 174 ครั้ง
วันที่เขียน : 28 มีนาคม 2566