image header web

4 - แต่งตั้งรับโอนโยกย้าย

วันที่สร้าง/ผู้เขียน หัวข้อบทความ อ่าน
5 มกราคม 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) (อ่าน 235 ครั้ง) อ่าน
29 ธันวาคม 2565
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 (อ่าน 249 ครั้ง) อ่าน
15 ธันวาคม 2565
ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน)
ประกาศ เรื่อง การสรรหาบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร (อ่าน 78 ครั้ง) อ่าน
22 พฤศจิกายน 2565
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) (อ่าน 115 ครั้ง) อ่าน
11 พฤศจิกายน 2565
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
ยกเลิกประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) (อ่าน 65 ครั้ง) อ่าน