image header web

4 - แต่งตั้งรับโอนโยกย้าย

วันที่สร้าง/ผู้เขียน หัวข้อบทความ อ่าน
22 พฤศจิกายน 2565
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) (อ่าน 26 ครั้ง) อ่าน
11 พฤศจิกายน 2565
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
ยกเลิกประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) (อ่าน 31 ครั้ง) อ่าน