image header web

4 - แต่งตั้งรับโอนโยกย้าย

วันที่สร้าง/ผู้เขียน หัวข้อบทความ อ่าน
23 พฤษภาคม 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พศ.2566 (อ่าน 1566 ครั้ง) อ่าน
28 เมษายน 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เรื่อง ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (อ่าน 189 ครั้ง) อ่าน
22 มีนาคม 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 91 ครั้ง) อ่าน
14 มีนาคม 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2 (อ่าน 271 ครั้ง) อ่าน
14 มีนาคม 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) (อ่าน 94 ครั้ง) อ่าน
10 มีนาคม 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 63 ครั้ง) อ่าน
3 มีนาคม 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2 (อ่าน 199 ครั้ง) อ่าน
3 มีนาคม 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) (อ่าน 78 ครั้ง) อ่าน
28 กุมภาพันธ์ 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 76 ครั้ง) อ่าน
24 กุมภาพันธ์ 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคลและเกณฑ์การตัดสินการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ฯ (อ่าน 90 ครั้ง) อ่าน
24 กุมภาพันธ์ 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคลและเกณฑ์การตัดสินการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) เพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป (อ่าน 88 ครั้ง) อ่าน
24 กุมภาพันธ์ 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38ค(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (อ่าน 81 ครั้ง) อ่าน
24 กุมภาพันธ์ 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38ค(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (อ่าน 79 ครั้ง) อ่าน
20 กุมภาพันธ์ 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน (อ่าน 80 ครั้ง) อ่าน
13 กุมภาพันธ์ 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 106 ครั้ง) อ่าน
9 กุมภาพันธ์ 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)ฯ (อ่าน 238 ครั้ง) อ่าน
9 กุมภาพันธ์ 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่ม)ฯ (อ่าน 138 ครั้ง) อ่าน
1 กุมภาพันธ์ 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ (อ่าน 138 ครั้ง) อ่าน
31 มกราคม 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัด สพม.กำแพงเพชร (อ่าน 89 ครั้ง) อ่าน
5 มกราคม 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) (อ่าน 379 ครั้ง) อ่าน
29 ธันวาคม 2565
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 (อ่าน 413 ครั้ง) อ่าน
15 ธันวาคม 2565
ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน)
ประกาศ เรื่อง การสรรหาบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร (อ่าน 165 ครั้ง) อ่าน
22 พฤศจิกายน 2565
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) (อ่าน 240 ครั้ง) อ่าน
11 พฤศจิกายน 2565
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
ยกเลิกประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) (อ่าน 165 ครั้ง) อ่าน