image header web

นโยบาย จุดเน้น และตัวชี้วัด สพม.กำแพงเพชร


นโยบาย จุดเน้น และตัวชี้วัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน) 

ผู้เขียน : ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
อ่าน : 58 ครั้ง
วันที่เขียน : 25 พฤษภาคม 2566