image header web

นโยบาย จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร


ประกาศ นโยบาย จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร  Download

Powerpoint นโยบาย จุดเน้น ประจำปี พ.ศ.2566 สพม.กำแพงเพชร Download 


รูปเล่มนโยบาย จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร Download  

ผู้เขียน : ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน)
อ่าน : 1791 ครั้ง
วันที่เขียน : 13 ธันวาคม 2565