image header web

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


ประกาศนักประชาสัมพันธ์ 

ผู้เขียน : ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
อ่าน : 37 ครั้ง
วันที่เขียน : 27 กรกฎาคม 2566