image header web

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สพม.กำแพงเพชร


รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

ผู้เขียน : ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
อ่าน : 90 ครั้ง
วันที่เขียน : 5 กรกฎาคม 2566