image header web

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2564 (รายละเอียด1) (รายละเอียด2)


ผู้เขียน : ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน)
อ่าน : 30 ครั้ง
วันที่เขียน : 1 มิถุนายน 2564