image header web

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เรื่อง ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1


ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู 

ผู้เขียน : ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
อ่าน : 190 ครั้ง
วันที่เขียน : 28 เมษายน 2566