image header web

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38ค(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป


31หลักเกณฑ์ฯการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการฯ38ค ป-ทั่วไป 

ผู้เขียน : ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
อ่าน : 104 ครั้ง
วันที่เขียน : 24 กุมภาพันธ์ 2566