image header web

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


ปก-รายชื่อผู้ผ่านนักจิตฯ 

ผู้เขียน : ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
อ่าน : 137 ครั้ง
วันที่เขียน : 13 กุมภาพันธ์ 2566