image header web

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัด สพม.กำแพงเพชร


ปกแม่บ้าน13-66 

ผู้เขียน : ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
อ่าน : 111 ครั้ง
วันที่เขียน : 31 มกราคม 2566