image header web

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565

ย้ายครู-หนังสือแจ้งทุกเขต 


ผู้เขียน : นุชนาฏ สีเขียว (ผู้เขียน)
อ่าน : 237 ครั้ง
วันที่เขียน : 24 ธันวาคม 2564