image header web

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนไปบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค(2) และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) สังกัด สพม.กำแพงเพชร

ดาวน์โหลด 


ผู้เขียน : นุชนาฏ สีเขียว (ผู้เขียน)
อ่าน : 78 ครั้ง
วันที่เขียน : 9 พฤศจิกายน 2564