image header web

โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดย นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 63

โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดย นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 63


ผู้เขียน : ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน)
อ่าน : 28 ครั้ง
วันที่เขียน : 12 ตุลาคม 2563