image header web

รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โดย อุไรวรรณ คล้ายเนียม โรงเรียนระหานวิทยา เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2555

รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โดย อุไรวรรณ  คล้ายเนียม  โรงเรียนระหานวิทยา  เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2555


ผู้เขียน : ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน)
อ่าน : 21 ครั้ง
วันที่เขียน : 18 กันยายน 2555