image header web

รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาระประวัติศาสตร์ เรื่องประวัติศาตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย กฤษณา แพงศรี โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม.41 เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 ก.ค.55

ายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาระประวัติศาสตร์ เรื่องประวัติศาตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย กฤษณา แพงศรี โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม.41 เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 ก.ค.55


ผู้เขียน : ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน)
อ่าน : 35 ครั้ง
วันที่เขียน : 16 กรกฎาคม 2555