image header web

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร (รายละเอียด)


ผู้เขียน : ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน)
อ่าน : 19 ครั้ง
วันที่เขียน : 30 มีนาคม 2564