image header web

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร (รายละเอียด)


ผู้เขียน : ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน)
อ่าน : 21 ครั้ง
วันที่เขียน : 5 มีนาคม 2564