สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน

ปี 2563

ตุลาคม 2562

พฤศจิกายน 2562

ธันวาคม 2562

มกราคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

มีนาคม 2563

เมษายน 2563

พฤษภาคม 2563

มิถุนายน 2563

กรกฎาคม 2563

สิงหาคม 2563

กันยายน 2563กลับหน้าแรก