รหัสโรงเรียน P-OBEC
ที่
i_code
s_name (ดาวน์โหลดจากชื่อ ร.ร.)
1 04016101 กำแพงเพชรพิทยาคม
2 04016102 วชิรปราการวิทยาคม
3 04016103 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
4 04016104 วัชรวิทยา
5 04016105 คณฑีพิทยาคม
6 04016106 นาบ่อคำวิทยาคม
7 04016107 นครไตรตรึงษ์
8 04016108 วังตะเคียนประชานุสรณ์
9 04016109 หนองกองพิทยาคม
10 04016110 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคร
11 04026101 ขาณุวิทยา
12 04026102 โค้งไผ่วิทยา
13 04026103 ปางมะค่าวิทยาคม
14 04026104 สลกบาตรวิทยา
15 04036101 คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์
16 04036102 วังแขมวิทยาคม
17 04036103 วังไทรวิทยาคม
18 04046101 พรานกระต่ายพิทยาคม
19 04046102 พิไกรวิทยา
20 04046103 เรืองวิทย์พิทยาคม
21 04056101 ไทรงามพิทยาคม
22 04056102 บ่อแก้ววิทยา
23 04066101 คลองลานวิทยา
24 04066102 สักงามวิทยา
25 04066103 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
26 04076101 ลานกระบือวิทยา
27 04076102 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
28 04076103 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
29 04086101 ทุ่งทรายวิทยา
30 04096101 ปางศิลาทองศึกษา
31 04106101 ระหานวิทยา
32 04116101 โกสัมพีวิทยา
33 35016101 พิจิตรพิทยาคม
34 35016102 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์
35 35016103 วังกรดพิทยา
36 35016104 เมธีพิทยา
37 35016105 สระหลวงพิทยาคม
38 35026101 โพธิธรรมสุวัฒน์
39 35026102 พิบูลธรรมเวทวิทยา
40 35026103 ท่าเสาพิทยาคม
41 35026104 ห้วยยาวพิทยาคม
42 35036101 บางมูลนากภูมิวิทยาคม
43 35036102 วังตะกูราษฏร์อุทิศ
44 35046101 สามง่ามชนูปถัมภ์
45 35046102 กำแพงดินพิทยาคม
46 35046103 เนินปอรังนกชนูทิศ
47 35046104 หนองโสนพิทยาคม
48 35056101 ตะพานหิน
49 35056102 วังสำโรงวังหว้า
50 35056103 ทุ่งโพธิ์พิทยา
51 35066101 สรรเพรชญอัฏฐมาพิทยาคม
52 35066102 ดงเสือเหลืองพิทยาคม
53 35076101 วังทรายพูนวิทยา
54 35086101 เขาทรายทับคล้อพิทยา
55 35086102 วันทีสถิตย์พิทยาคม
56 35096101 สากเหล็กวิทยา
57 35106101 ดงเจริญพิทยาคม
58 35106102 วังงิ้ววิทยาคม
59 35116102 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
60 35116103 แหลมรังวิทยาคม
61 35126101 วชิรบารมีวิทยาคม
62 35126102 วังโมกข์พิทยาคม
 

คู่มือการใช้งาน p-obec?