: -----ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร------ดาวน์โหลด/โปรแกรม
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจการให้บริการ

เว็บไซต์น่าสนใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร (จังหวัดกำแพงเพชร) แผนที่แสดงที่ตั้ง สพม.กำแพงเพชร
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร 0-5571-3763 - 4           Fax 0-5571-6636
สมุดโทรศัพท์ (รายละเอียดคลิกที่นี่)
E-Mail : sec_office41@secondary41.go.th
หรือ secondary41@hotmail.com