image header web

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียด)


ผู้เขียน : ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน)
อ่าน : 30 ครั้ง
วันที่เขียน : 17 กันยายน 2563