image header web

ประชุมชี้แจงการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประชุมชี้แจงการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อซักซ้อมและเตรียมการรับประเมินผ่าน VDO Conference โดยมี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 31 ท่าน เข้าร่วมประชุม พร้อมเพรียงกัน


ผู้เขียน : ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
อ่าน : 7 ครั้ง
วันที่เขียน : 31 พฤษภาคม 2565