image header web

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี


ผู้เขียน : ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน)
อ่าน : 8 ครั้ง
วันที่เขียน : 16 พฤศจิกายน 2564