image header web

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2564 (รายละเอียด)


ผู้เขียน : ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
อ่าน : 32 ครั้ง
วันที่เขียน : 13 ธันวาคม 2564