image header web

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


ปก-รายชื่อผู้สอบประชาสัมพันธ์ 

ผู้เขียน : ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
อ่าน : 41 ครั้ง
วันที่เขียน : 24 กรกฎาคม 2566